Dyrektor ds. wydawniczych
Krzysztof Przestrzelski
tel. 22 58 65 141
e-mail: krzysztof.przestrzelski@inco.pl

NIP: 5213689229
REGON 360763147
Raiffeisen Bank Polska S.A. PL40 1750 0012 0000 0000 28353162