Administratorem danych osobowych jest Fundacja "CIVITAS CHRISTIANA" z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail: fundacja@civitaschristiana.pl (dalej jako "Fundacja").

Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@civitaschristiana.pl lub adresu korespondencyjnego administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza (adres email) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesyłania newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Instytutu Wydawniczego Pax.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Fundacji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, marketingowych) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Zgodę możesz wycofać poprzez link rezygnacyjny znajdujący się w każdej wiadomości zawierającej newsletter.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji powyższego celu