Instytut Wydawniczy Pax powstał w 1949 roku. Pierwszą książką, która ukazała się nakładem tej oficyny, było Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, które wraz z późniejszą edycją w tłumaczeniu ks. Seweryna Kowalskiego miało ponad 30 wydań w łącznym nakładzie przekraczającym 2 miliony egzemplarzy. Kolejne książki to dzieła najwybitniejszych twórców literatury: Georges’a Bernanosa, Grahama i Juliena Greenów, Bruce’a Marshalla, François Mauriaca, Gilberta Keitha Chestertona, Sigrid Undset, a z autorów polskich – Romana Brandstaettera, Jana Dobraczyńskiego, Antoniego Gołubiewa, Zofii Kossak, Hanny Malewskiej, Teodora Parnickiego.

Nakładem IW Pax ukazują się dzieła klasyków myśli i duchowości chrześcijańskiej, ojców Kościoła, najwybitniejszych teologów, filozofów, historyków, biblistów, antropologów, socjologów, psychologów i pedagogów. Wielu z nich to ojcowie Soboru Watykańskiego II, a później popularyzatorzy jego idei: Chenu, Congar, Rahner, Ratzinger. Dzieła te mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania pogłębionego intelektualnie światopoglądu chrześcijańskiego. Szczególne miejsce w dorobku wydawniczym IW Pax zajmuje dokumentacja nauczania Jana Pawła II: w serii „Jan Paweł II – pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej” ukazało się dotychczas kilkadziesiąt obszernych tomów.

Osobny wielki temat w dorobku IW Pax to historia najnowsza, a zwłaszcza dzieje patriotycznego czynu zbrojnego Armii Krajowej. Sensacją na rynku wydawniczym było wydanie w 1957 r. książki Adama Borkiewicza Powstanie Warszawskie. Od tamtego czasu Instytut poświęcił tej problematyce wiele publikacji. Monografie wydawane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, takie jak Wachlarz, Jodła, Parasol, Dni Powstania, Cichociemni i wiele innych rozsławiły polski czyn zbrojny.

Miarą sukcesów osiąganych w ostatnich latach są przyznawane Instytutowi i współpracującym z nim autorom nagrody za publikacje trwale wzbogacające kulturę, słowa wdzięczności wypowiadane przez autorytety religijne i społeczne oraz akceptacja ze strony szerokiego kręgu czytelników. IW Pax otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wśród których jest Nagroda Główna IV Targów Wydawców Katolickich – Puchar Prymasa Polski kard. Józefa Glempa za liczącą już kilkadziesiąt pozycji serię poetycką „Z listkiem”. Łączny nakład tytułów wydanych przez IW Pax sięga ponad 51 milionów egzemplarzy.

Instytut Wydawniczy Pax aktywnie wspiera rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez udział w różnych akcjach np. „Parkowanie z książką” czy Światowe Dni Książki, pomaga bibliotekom szkolnym i parafialnym oraz wspiera polaków na Wschodzie – od Kazachstanu po Białoruś. Kościół docenia pracę jaką Instytut wkłada w rozwój kultury chrześcijańskiej w Polsce. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia przyznawane dyrektorom i pracownikom Instytutu tak w przeszłości jak i obecnie. Najważniejsze z nich to Order Prymasowski "ECCLESIAE POPULOQUE SERVITIUM PRAESTANTI" (Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu), który z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa otrzymał również obecny dyrektor IW Pax. Instytut otrzymał od Warszawskiej Kurii Metropolitarnej relikwie Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie.

Naszą misją jest budowanie kultury chrześcijańskiej jako nieodłącznego elementu tożsamości narodowej Polaków oraz wspomaganie Kościoła Katolickiego w jego pracy ewangelizacyjnej. Staramy się uczyć, wychowywać i pomagać naszym czytelnikom w pogłębianiu wiary oraz rozwiązywaniu codziennych problemów.  

Od 2018 roku właścicielem Instytutu Wydawniczego PAX jest Fundacja Civitas Christiana.