Z Warszawy do Rzymu
   30/12/2019     Aktualności
Z Warszawy do Rzymu

4 grudnia w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się prezentacja książki Martina Williamsa pt.: „Z Warszawy do Rzymu. Szlak Bojowy Armii Generała Andersa”, wydanej przez Instytut Wydawniczy PAX.

Wydarzeniu towarzyszyło wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim w 152. rocznicę urodzin. Uroczystość składała się z dwóch części.: wręczenia medali i awansów oraz prezentacji książki, sfinansowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, powitał zebranych gości. Następnie kilka słów do zebranych gości zamienił Minister oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Minister podziękował Fundacji Civitas Christiana za wydanie książki „Z Warszawy do Rzymu”, a także zauważył, iż ta publikacja pisana z perspektywy obcokrajowca jest o tyle ciekawa, że jest pozbawiona warstwy emocjonalnej właściwej dla rodzimych historyków. Z tej książki wyłania się obraz, gdzie z armii niewolników wyłania się armia zwycięska. Ponadto wskazał, iż dzięki tej książce każdy może poznać jaki był cel pokoleń XX wieku i jakim celem dzisiaj powinni kierować się ludzie.

Książka Martina Williamsa „Z Warszawy do Rzymu. Szlak Bojowy Armii Generała Andersa” została zaprezentowana przez Prezesa Fundacji Civitas Christiana Macieja Szepietowskiego.

– Książka opiera się na archiwach brytyjskich, które wcześniej nie były publikowane. Ma ona charakter naukowy, jest niesamowitą i arcyciekawą opowieścią o armii Generała Andersa – powiedział Maciej Szepietowski. Zaznaczył, że ta publikacja jest ukłonem i troską o pielęgnowanie historii Polski. Prezes Fundacji zwrócił uwagę na to, aby spojrzeć na walor książki, czyli historię oczami kogoś, kto nie przynależy do narodu polskiego.

Książka „Z Warszawy do Rzymu” opisuje niezwykłe wojenne dzieje polskiej armii, sięgając do bogatych i niewykorzystanych zasobów archiwalnych. Dogłębnie analizuje stosunki pomiędzy brytyjskim i polskim Sztabem Generalnym, dokumenty świadczące o wybitnych osiągnięciach bojowych 2 Korpusu, opisuje poświęcenia i trudy polskich żołnierzy oraz tragiczne zakończenie ich służby, narzucone dyktatem jałtańskim.

Martin Williams urodził się w Plymouth. Ukończył uniwersytet w Gloucestershire, gdzie uzyskał dyplom w zakresie architektury krajobrazu. Ostatnie piętnaście lat spędził na morzu. Pływając jako oficer pokładowych na statkach marynarki handlowej, poznał świat i ludzi. Opowieści polskich marynarzy zainspirowały go do zainteresowania się historią stosunków brytyjsko-polskich. Niezwykłe dzieje 2 Korpusu Polskiego skłoniły go do bliższego zaznajomienia się z jego historią, a książka ta jest zwieńczeniem dziewięciu lat pracy.

Marta Kowalczyk, Marlena Dziemińska

Podziel się wiadomością:

Obsługa klienta
tel. +48 667 800 031
e-mail: zamowienia@civitaschristiana.pl

NIP: 5213689229
REGON 360763147
Raiffeisen Bank Polska S.A. PL40 1750 0012 0000 0000 28353162