Kontakt

Kontakt

Fundacja Civitas Christiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
Polska

Zadzwoń do nas:
691 801 561


Kontakt z nami

Administratorem danych jest Fundacja Civitas Christiana z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa (dalej jako Fundacja), kontakt e-mail: iwpax@civitaschristiana.pl. W sprawie ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) korzystając z e-maila: iod@civitaschristiana.pl. Dane osobowe podawane w formularzu przetwarzane są na potrzeby zapewnienia kontaktu (który jednocześnie stanowi uzasadniony interes Fundacji jako administratora) i przedstawienia oferty, jeśli osoba z niego korzystająca wskaże to w treści zapytania (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te przetwarzane są na czas podjęcia działań przez Fundację (udzielenia odpowiedzi, przedstawienia propozycji współpracy), a po zakończeniu tych działań przez okres … Ponadto poprzez korzystanie ze strony internetowej www.iwpax.pl przetwarzane są również pliki cookies, o których można przeczytać w polityce cookies. Dane osobowe są udostępniane podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje w takich obszarach jak obsługa IT, obsługa prawna, hosting, przesyłki pocztowe i kurierskie. Ponadto z uwagi na wykorzystywanie wtyczek społecznościowych (Facebook, Pinterest, Twitter) dane są udostępniane (gdy wtyczka zostanie kliknięta) do właściciela właściwego portalu społecznościowego, który w takim przypadku może stać się odrębnym administratorem danych z siedzibą w państwie trzecim, przy czym każdy z tych podmiotów jest wpisany na listę Privacy Shield. W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobie korzystającej z formularza przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wobec profilowania. Ponadto osobie takiej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania danych.

Obsługa klienta
tel. +48 667 800 031
e-mail: zamowienia@civitaschristiana.pl

NIP: 5213689229
REGON 360763147
Raiffeisen Bank Polska S.A. PL40 1750 0012 0000 0000 28353162