"Miłość i sprawiedliwość społeczna" Wyszyńskiego - spotkanie w Przystanku Historia IPN
   28/02/2022
"Miłość i sprawiedliwość społeczna" Wyszyńskiego - spotkanie w Przystanku Historia IPN

Sympatycy bł. Prymasa Tysiąclecia, osoby zainteresowane naukami społecznymi, a także wielbiciele dobrej książki historycznej uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym najnowszej publikacji Instytutu Wydawniczego PAX, którą stanowi zbiór okupacyjnych rozważań społecznych kardynała Wyszyńskiego.

Dziedzictwo duchowe i intelektualne, współbrzmienie wiary i rozumu, niezafałszowany obraz istoty ludzkiej – czy Prymas Wyszyński pozostawił nam receptę na dzisiejsze czasy? - Na te pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni goście.

Miłość i sprawiedliwość społeczną napisał człowiek, któremu zależało na ocaleniu prawdy o człowieku spełniającym się w swej pracy i tworzonych przez siebie strukturach życia społecznego.

Lektura zbioru studiów społecznych autorstwa Stefana Wyszyńskiego utrwala w nas stanowisko, bazujące na nauce społecznej Kościoła, że argumentacja w dyskusji o osobie opiera się o rozum i prawo naturalne. I tylko ono stanowi trwały i niezafałszowany obraz wspólny naturze każdej istoty ludzkiej.

Cel istnienia człowieka od początku pozostaje w centrum zainteresowania Kościoła i tym sposobem zawsze mu towarzyszy, pomagając zrozumieć także rolę społecznej aktywności jednostki. Katolickie nauczanie społeczne, mając za orędownika, propagatora i olbrzymi autorytet – Prymasa Tysiąclecia – ma także swoje wielkie dzieła, opus magnum. Jednym z nich jest niewątpliwie wydany przez Instytut Wydawniczy PAX zbiór o wdzięcznej i zobowiązującej nazwie „Miłość i sprawiedliwość społeczna”.

Wymienione słowa, wskazujące poruszaną tematykę, wymagały od Stefana Wyszyńskiego zagwarantowania nam, że zyskamy akces do czegoś wielkiego. W tym przypadku mamy do czynienia z wielkim dziedzictwem duchowym i intelektualnym, które autor pozostawia w naszych rękach, abyśmy go strzegli i je realizowali w życiu społecznym, narażanym tak bardzo na pozbawienie działania cudownego współbrzmienia rozumu i wiary, dobroci oraz piękna.

Jak ocalić prawdę o człowieku? To właśnie miłość staje się najlepszą receptą na piękne życie!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania, które odbyło się 12.01.2022 w Przystanku Historia IPN.

Udział wzięli:

Iwona Czarcińska,

prof. Grzegorz Kucharczyk,

prof. Paweł Skibiński,

oraz Piotr Sutowicz.

Dyskusję prowadziła - Ewelina Goździewicz.

Materiał dostępny pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=pmj1QVGgIio

Podziel się wiadomością:

Obsługa klienta
tel. +48 667 800 031
e-mail: zamowienia@civitaschristiana.pl

NIP: 5213689229
REGON 360763147
Raiffeisen Bank Polska S.A. PL40 1750 0012 0000 0000 28353162