Albero Melloni (redakcja naukowa), Atlas Historyczny Soboru Watykańskiego II

978-83-211-1972-4

Atlas Historyczny Soboru Watykańskiego II

Praca zbiorowa przygotowana przez Fundację Studiów Religijnych z Bolonii

Wprowadzenie: Alberto Melloni
Przełożył Paweł Borkowski

280 kolorowych stron, 300 ilustracji, zdjęć, grafik, diagramów i map.

Dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II oddajemy do rąk czytelników niezwykłą pozycję wydawniczą – ilustrowany atlas historyczny, który w pełnym świetle ukazuje to niezwykłe wydarzenie dla Kościoła i świata, od prac przygotowawczych po ostateczne konkluzje i rozstrzygnięcia.

Podczas gdy pokolenie, które tworzyło Sobór Watykański II, powoli odchodzi w przeszłość, ukazujący się właśnie atlas historyczny, opracowany pod kierunkiem Alberta Melloniego, przywołuje źródła, etapy i problemy soboru oraz wydobywa jego znaczenie przy pomocy metod właściwych badaniom historycznym. Atlas ten wyrósł z kwerend archiwalnych, edycji źródeł, przeróżnych monografii, a także pracy członków Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII z Bolonii. Ukazuje on Sobór Watykański II jako wydarzenie, a zarazem po raz kolejny potwierdza, że dzięki badaniom historycznym sobór nie stał się zbiorem pustych cytatów i niewiarygodnych zabiegów teologicznych. Poprzez fotografie z tamtych lat, mapy, tabele, schematy i wykresy, opracowane specjalnie na potrzeby tej publikacji, atlas przypomina poszczególne fazy historyczne wydarzenia soborowego. Szczegółowe objaśnienia techniczne dotyczące konstrukcji auli, systemów głosowań oraz uczestników (organy kierownicze, komisje, biskupi, zakony, biegli, obserwatorzy, środki przekazu) dokumentują codzienny przebieg owego zgromadzenia o epokowym znaczeniu.

Alberto Melloni jest sekretarzem Fondazione per le scienze religiose Giovanni xxiii w Bolonii, wykładowcą historii chrześcijaństwa na Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia oraz profesorem Katedry UNESCO ds. Badań nad Pluralizmem Religijnym i Pokojem na Uniwersytecie Bolońskim. Pod jego redakcją ukazały się: Storia del concilio Vaticano ii diretta da G. Alberigo (nowe wyd., Il Mulino, 2012-2015), Edizione nazionale dei diari di A.G. Roncalli (fscire.it, Bologna 2003-2008), Dizionario del sapere storico religioso del 900 (mulino.it, Bologna 2010), Cristiani d’Italia. Chiese, stato, società 1861-2011 (treccani.it, Roma 2011), Costantino

Autor
Albero Melloni (redakcja naukowa)
ISBN
978-83-211-1972-4
Oprawa
Oprawa twarda, obwoluta
Wydanie
I
Rok wydania
2015
Ilość stron
280